Tants
Teater
Performance
Muusika
Tsirkus
Loeng
Film
Video
Diskussioon
R / 25.05 / 17:00

Pilet: FREE

EVI PÄRN "Ruumimängud - lojaalsus ja ühiskond" näituse avamine

NB! Kanuti Gildi SAALi keldrisaalis, sissepääs - Pühavaimu 526-31.05 / 12:00-19:00 näitus avatud

 

Video ja osaluslik installatsioon

Evi Pärn püüab lahti mõtestada Eesti noorte integratsiooniprobleeme. Töö põhineb autori isiklikul kogemusel, kuna ta kuulub segaperekonda ja elab Eesti ühiskonnas. See näitab inimeste probleeme lõimumisel ja  eneseleidmisel. Autor räägib enda ja teiste eest ning püüab erinevaid pooli justkui lepitada.

Näitusele on loodud provokatiivne osalusmäng, mis võimaldab vaatajal selgitada oma tolerantsuse määra. Integratsiooniproblemaatikat esitatakse ka eestivälisest vaatepunktist intervjueerides inimesi Hispaanias, Iirimaal ja Belgias, kuid ka eestikeelse ja Eesti muulase seisukohalt. Näitus püüab olla konstruktiivselt kriitiline Eesti meediakeskkonna, poliitikute ja avalike persoonide suhtes, kes oma tegevuse ja sõnavõttudega pigem soodustavad kogukondade eraldatust kui vastupidi.

Raivo Kelomees 2. mai 2012 

 


1.MANIFEST

 

1.1. Manifesti I osa 

 

Kui mul oleks võimalus pöörduda kõikide Eesti noorte poole, edastaksin järgmise sõnumi. 

 

Ma ei taha süüdistada ega kedagi kaitsta. Ma ei taha ajaloo ümberkirjutamist, ma ei taha, et me unustaks ajaloo. Tuleb ajaloole otse silma vaadata ja mitte unustada minevikus toimunut.  

 

Ma tahan, et me seda mäletaksime, et ajalugu ei korduks, et kõik noored koos, kes Eestis elavad ja ka Eestis sündinud - vaataksime tuleviku poole, loodetavasti helge tuleviku poole. Et me mõistaks, et meie kõigi kodu on Eestimaa ja et meil on hea siin olla, kõik koos. Ja iga inimene loeb, võrdselt nii meie kui ka riigi jaoks. Et ei jagataks inimesi kodanikuks ja mittekodanikuks. Et meie õigused oleksid võrdsed. Et poliitika ei segaks argipäeva eluga ja ei mõjutaks inimeste meelestatust teineteise vastu. Et meedia ei oleks propagandistlik manipulaator, kes kirjutab seda, mis paremini müüb ja mis lahutab inimesi kaheks laagriks. 

 

Et meedia ei teeks ühest vaenlaset, mis aitab manipuleerida massidega. Vaenlase tekkimine soodustab ühe inimgrupi ebakindlust ja viib rahva grupeerimisele väljamõeldud vaenlase vastu, mis toob kaasa manipuleerimise massidega. Kas sa tahad olla manipuleeritud või sul on oma aju olemas? Meil see manipulatsioon tuleb mõlemakeelsest meediast, mis toob endaga kaasa umbusaldusest mürgitatud vahekorra. See on puhtalt manipulatsioon. Kus on see vaenlane meie enda riigis? Milleks seda juttu üldse vaja on? Meie, noored, oleme sündinud siin ja see on meie kodumaa, meie kõikide kodumaa. 

 

Mul on kopp ees. Ma tahaks näha, et kõik inimesed on lojaalsed teineteisele. Et sõltumatult emakeelest, oleks olemas ühine keel, milles noored võiksid suhelda, mis baseerub arusaamisel, lojaalsusel, kaasaegsusel ning tolerantsusel. Eriti tänapäeva globaliseerunud maailma ajastul, kus väga erinevad inimesed saavad teineteisele lähemale- peaksime ajaga kaasa minema, Ei saa samal kohal kõndimisega ja vana maailmavaatega edasi liikuda. Tuleks mõista, et ajaloo pärandist ei saa me kunagi lahti ja me ei saa seda mitte märgata. Aga tulevik on meie käes, tuleviku pärandi genereerime juba täna. 

 

1.2. Manifesti II osa 

 

Praegune keelepoliitika on väga range, pealesurumine ei andnud kunagi suurt tahtmist midagi õppida. Kui vaadata tagasi Nõukogude Liidu ajale, siis palju tahtmist inimestel vene keelt õppida ei olnud, kuna see oli pealesurutud. Milleks korrata ajalugu? Ma usun, et on teisi viise, kuidas inimesi saab „meelitada" seda keelt omal soovil õppima. Selleks on ka propaganda kasulik. Miks ei tehta kampaaniat, kus öeldakse, et eesti keel on „popp"!? Et kahe keele valdamine on ülikõva ja kasulik nii endale kui ka teistele, kes sind ümbritsevad. See muudab elu palju rikkalikumaks ja huvitavamaks, kui sa oled võimeline osalema erinevates kultuuriruumides, aru saama, mis seal toimub ning olema loomulik osa sellest.  


Räägitakse ohust, et eesti keel võib kaduda. Miks ei tehta kampaaniat eesti keele päästmiseks? Keel on üks olulisest „selgroo" osast kultuuri organismis. Selgitada, et selle keele õppimisel päästab inimene omanäolise kultuuri (näiteks, leonese keel Prantsusmaal on juba surnud keel, aga kohalikud inimesed üritavad seda päästa) (Leonese language 2012).

 

Kordan veel, et keele õppimine ei toimi pealesurumisega ja õiguste piiramisega. Keele õppimine ei toimu iseseisvalt, kooliinstitutsioonides või ülikoolides. See ei ole ainult poliitikute probleem, mida nemad peavad lahendama uute seaduste loomisega. Integratsioon - või praegu levinum sõna lõimumine, on meie kõigi huvides. Keele õppimine oleks lihtsam, kui seda kasutada reaalse praktikaga. Kui sa oled ise integreerunud, aita teisi! Kui keegi räägib aktsendiga või ütleb midagi valesti, ära naera näkku ja ära pööra selga. Suhtle, ning läbi suhtlemise viib inimene oma keeleteadmised kõrgemale tasemele. Ja mõlemal on mõnusam koos olla. 

 

Meie, noored, oleme kõik siin sündinud, miks keegi peab end tundma nagu ta oleks sündinud vales kohas? Miks noor inimene peaks kahtlema selles, kas ta on oluline selle riigi jaoks või ei ole? Kas noored peavad vastutama oma vanaisade kuritegude eest? Kas Saksamaal elavad selle loogika järgi ainult fashistid ning kas kõik sealsed noored on selles süüdi, mida nende vanaisad on teinud natsi reziimi ajal? Muidugi mitte! Aeg ei seisa! Aeg on andestada! Ja teineteisele südamed avada.

 

PRESS:

Художник Эви Пярн призывает людей не забывать свое прошлое - Ксения Репсон 23.05.2012

 


NB! В Kanuti Gildi SAAL. Вход со стороны Pühavaimu 5.

Открытие выставки 25.05 в 17:00.

Выставка открыта с 26-го по 31 мая. Ежедневно с 12:00 до 19:00.


Эви Пярн "Игры пространства - лояльность и общество"
Итерактивная выставка с видео инсталляциями.


"Эви Пярн исследует вопросы и проблемы интеграции в кругу эстонской молодежи, привлекая гостей выставки к осмыслению данного вопроса. Работа базируется на личном опыте автора, который происходит родом из смешанной семьи и живет в эстонском обществе. Выставка рассуждает о проблемах интеграции и поиска себя. Автор рассказывает о себе и других людях, принявших посильное участие в создании выставки, и, как мне видится, пытается примирить две стороны.
Выставка предлагает своим гостям принять участие в своего рода провокационной игре, которая помогает осознать им свою степень толерантности. Вопросы интеграции также обсуждаются и рассматриваются людьми, проживающими за пределами Эстонии - в Испании, Ирландии и Бельгии. Разумеется, слово также предоставляется жителям Эстонии. Автор инсталляции обращается с конструктивной критикой к эстонским СМИ, а также политическим и общественным кругам, которые своей деятельностью и высказываниями, скорее, ведут к расколу общества, чем к его сплочению".
Райво Келомеэс о выставке "Игры пространства - лояльность и общество". 


МАНИФЕСТ


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Если бы у меня была возможность обратиться сразу ко всей молодежи Эстонии, я бы выступила перед ними со следующим посланием.
Я не преследую цели защищать или обвинять кого бы то ни было. Я не собираюсь переписывать историю, с другой стороны - не собираюсь ее забывать. Следует воспринимать историю как данность и не забывать о прошлом. 
Я хочу, чтобы мы помнили его чтобы история не повторялась, чтобы вся молодежь, что живет в Эстонии, родившаяся здесь, вместе и заодно смотрела в будущее. Надеюсь, в светлое будущее. Хочу, чтобы мы все понимали, Эстония - наш общий дом, где мы можем жить хорошо сообща. Чтобы все люди были равными в глазах нас самих и всего государства. Чтобы люди не делились на граждан и неграждан. Чтобы у нас были равные права и возможности. Чтобы политика не вмешивалась в нашу ежедневную жизнь и не влияла на наше отношение друг к другу. Чтобы пресса не была средством манипуляции пропагандистского толка, которое пишет то, на что есть спрос, которое побуждает людей делиться на два разных лагеря.
Хочу, чтобы СМИ не делали из нас врагов друг для друга - это только помогает определенным кругам манипулировать массами. Создание врага в сознании людей ведет только к тому, что та или иная группа населения чувствует себя неуверенно и незащищенно, что люди начинают быть враждебными в отношении воображаемого врага, а в итоге - это позволяет дирижировать их настроением. Ты хочешь, чтобы тобой манипулировали, или все же приятнее иметь свою голову на плечах? На нас пытаются по-своему воздействовать все СМИ: русские и эстонские, что в конечном итоге отравляет атмосферу в обществе и ведет ко взаимному недоверию. Налицо - явная манипуляция. Где этот враг, проживающий среди нас? К чему вообще все эти разговоры? Мы, молодежь, родились здесь, и это - наша общая родина. Родной край для каждого из нас.
Меня достало. Хочу, чтобы все люди были лояльны друг к другу. Чтобы вне зависимости от родного языка, у нас был общий язык - язык понимания среди молодежи, основывающийся на взаимном уважении, современных устоях и толерантности. Мы должны идти в ногу со временем - сегодня весь мир становится ближе друг к другу. Невозможно двигаться вперед со старыми взглядами на жизнь и мироустройство. Необходимо понять, что нам не никогда не освободиться от наследия прошлого, и что мы не можем его не замечать. Впрочем, будущее в наших руках, мы создаем завтрашний день уже сегодня. 


ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сегодняшняя языковая политика очень строга, она давит и не зарождает желания что-то учить. Если оглянуться назад во времена СССР, тогда у людей тоже не было большого стремления учить русский язык, но их к этому всячески подталкивали - другого выбора не было. Зачем повторять ошибки истории? Я верю в другой подход, при котором можно заинтересовать людей изучать новый язык исключительно по собственному желанию. В этом случае пропаганда может сыграть на руку. Почему бы не создать кампанию, в которой говорилось бы, что что эстонский язык - это действительно здорово?! Что владение двумя языками - это по-настоящему в тренде, это полезно, как для самого себя, так и для всех окружающих. Это делает жизнь богаче и интереснее, дает тебе возможность в полной мере проявлять себя в культурном пространстве и понимать, что в нем происходит, влиять на то, как оно развивается.
Повсюду говорят, что эстонский язык находится под угрозой исчезновения. Так почему же не создать действенную кампанию по спасению языка? Язык - один из столпов культуры. Изучение языка позволяет сохранить идентитет определенной культуры (например, во Франции леонский язык уже умер, однако местное население всеми силами пытается его возродить). 
Повторюсь еще раз, что изучение языка не должно иметь ничего общего с принуждением и нарушением гражданских прав. Изучение языка не происходит само по себе, только благодаря деятельности школ или университетов. Это далеко не только политическая проблема, которая может решиться исключительно за счет создания новых законов. Интеграция или, если хотите, "сплетение" (lõimumine) здесь - это в наших общих интересах. Изучение языка могло бы осуществляться намного проще и действеннее, если бы оно претворялось в жизнь на основе реальной практики. Если ты интегрировался сам, помоги другому! Если кто-то говорит с акцентом или с ошибками, не стоит смеяться ему в лицо и разворачиваться спиной. Общайся - только общение поможет подтянуть уровень знания языка. Тогда нам всем вместе станет радостнее жить бок о бок.
Мы, молодежь, родились здесь, и почему кто-то из нас должен чувствовать, что родился не в том месте? Почему кто-то из нас должен сомневаться, важен он для этой страны или нет? Почему молодые люди должны отвечать за ошибки кого-то из своих предков? Что, по этой логике в современной Германии живут одни только фашисты, которые виновны в содеянном их дедами во времена нацистского режима? Это полная чушь! Время не стоит на месте! Время научиться прощать и открыться друг другу.< Tagasi