kava
tulekul
arhiiv
saal
piletid
liitu
tunnid
tuurid
tants.ee
toetajad
kontakt
tsoon
UUS TANTS 9
tule vabatahtlikuks!


09.05 / 19.30


Offprogramm

KorFesti offprogramm juhatab festivali avatult ja nooruslikult sisse.
Offprogrammi ideeks on tuua veelgi lähemale osakonnaga seotud vilistlaste ja magistrantuuri üliõpilaste tegemised ja looming väljaspool ülikooli seinu peamiselt koolinoortega erinevatest huvikoolidest või tantsutruppidest. Koreograafia osakond soovib seeläbi toetada tantsulise eelhariduse tugevdamist ka ülikoolieelselt, sest just seeläbi kasvab aasta aastalt meile sisseastuvate üliõpilaste kvaliteet ning teadlikkus nende erialast.
Etendusõhtul näitavad enda töid koreograafid-tantsuõpetajad Madli Teller H-Stuudio tantsijatega, Maiken Schmidt ETA Tantsustuudio noortega, Jarmo Karing aj Mart Kangreo T-stuudioga, Simo Kruusement Laine Mägi Tantsukooliga, samuti Kaarel Väli jt

dg

N / 15.05 / 19:30
L / 17.05 / 19:30
K / 21.05 / 19:30
R / 23.05 / 19:30
L / 24.05 / 19:30
KorFest:

Festival KorFest toimub esimest korda ning on loodud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna tudengite ja vilistlaste loomingu ning tegevuse laiemaks tutvustamiseks.
Festivali kavas on lisaks bakalaureuseõppe lõpuetendustele ka Soome koreograafi/kunstniku Maija Mustoneni kohaspetsiifiline tantsuetendus magistriõppe üliõpilastega, koreograafia osakonna I ja II kursuse lühitööde valik ja tantsuteater Tee Kuubis etendusõhtu.
Enne ametlikku festivali avamist toimub ka nö. offprogramm, mille ideeks on koreograafia osakonna vilistlaste või magistrantuuri üliõpilaste loomingu tutvustamine erinevate koolinoorte koosseisudega, juhtides tähelepanu noorte eelkoolituse olulisusele enne sisseastumiseksameid ülikooli tantsuerialale.

toetajad: Eesti Kultuurkapital, Tallinna Ülikool, Olympic Casino
produtsendid: Tallinna Ülikooli koreograafia osakond, tantsuteater Tee Kuubis

www.tlu.ee/korfest