kava
tulekul
arhiiv
saal
piletid
liitu
tunnid
tuurid
tants.ee
toetajad
kontakt
tsoon
UUS TANTS 9
tule vabatahtlikuks!

tele2_valgustab

TALLINNA KUNSTIHOONE JA KANUTI GILDI SAAL ESITLEVAD:

CONTINENTAL BREAKFAST TALLINN
NU PERFORMANCE
FESTIVAL 2-24.NOVEMBER

Performance´id Kanuti Gildi SAALis:
2. novembril kell 19.30 BAKTRUPPEN ´DO & UNDO´

4. novembril kell 19.30 TELLERVO KALLEINEN ´Let Me´

5. novembril kell 19.30 SARALUNDEN ´Sweet Beat Tour´

8. novembril ja 9. novembril kell 19.30 babaLAN ´Aquart´

12. novembril kell 19.30 ja kell 21.30 EVA MEYER-KELLER ´Death is Certain´

14. novembril kell 19.30 KIM H. VELTMAN ´The World Tree´
15. novembril kell 19.30 KATRIN ESSENSON ´Designed To Make a Difference´

18. novembril ja 19. novembril kell 19.30 GOB SQUAD ´Super Night Shot´

Tallinna Kunstihoones:
24.novembril kell 12-18 näitus ´Elavad Skulptuurid´

Tallinna Linnagaleriis:
3-20.novembril LIINA SIIB ´Marlowe´Anders Härm

NU Performance Festival uitab ringi teatri, kujutava ja performance´ikunsti, (pop)muusika ning kaasaegse tantsu vahemaastikel. See on defineerimatu, amorfne ning dünaamiline ala, kus põimuvad erinevad arusaamad kultuurist, kultuuriliikidest ja tehnikatest. Seal tekivad hübriidsed vormid ning luuakse uusi autoripositsioone. Meid huvitab seal, õieti eikellegimaal, erinevate institutsionaalsete raamistike vahel liikuvate kunstnike positsioon, nende pagemisjoon ühtselt määratletud institutsionaalse identiteedi eest. Seda erinevate distsipliinide segunemist võikski nimetada “uueks performance´iks”.
Juba aastaid olen naudinguga jälginud kuidas vanad head, klassikalise performance´ikunsti strateegiad ja meetodid imbuvad nii draamapõhisesse teatrisse kui ka tantsuteatrisse. Seal saavad nad justkui mingi uue vitaalsuse, uue elu ning samas ühteaegu rikastavad ja õõnestavad teatri võrdlemisi konservatiivseid alustalasid. Lõpuks ka meil siin, Eestis.
Juba kaheksakümnendatel aastatel võeti Ühendriikides kasutusele termin “performance theater”, tekkis mitmeid performance´i põhiselt töötavaid teatritruppe, milledest kuulsaim on kahtlemata juba seitsmekümnendatest alates tegutsev “Wooster Group”. Oli selge, et klassikaline performance´ikunst oli ennast ammendamas ning vajas uut süsti, allianssi teiste distsipliinidega, et edasi kesta. Ja usun, et ka radikaalsem osa teatrist vajas seda. Teatriteadlane Marvin Carsson on kirjutanud, et teater on liiga kaua põlanud teatri referentsiaalse, jutustava funktsiooni kõrval teist ja sugugi mitte vähem olulist performatiivset funktsiooni. Põhimõtteliselt sama võiks väita ka performance´ikunsti või klassikalise moderntantsu kohta- keskendudes rituaalidele, tegevusele ja läbielamistele või tantsupõhiste liigutuste tehnilisele sooritamisele on väljendusvahendite piiratud hulk paratamatult kaasa toonud enesekorduse tuima rutiini.
Ametlik kultuuripoliitika tahab aga kunstnikke endiselt sulgeda professionaliseeritud “kunstiklubidesse”, kus tema saatus ja staatus on juba algselt määratud erialavalikuga. Hoolimata interdistsiplinaarsuse retoorika ülevast ja kõikevõitvast toonist on siiski raske liikuda sellisel selgelt defineerimata alal. Süsteem on üles ehitatud kunstiliikide piinliku puhtuse säilitamisele ning klubiliikme staatuse fetišeerimisele. Seda suurem oli minu rõõm kui arutades Priita Rauaga selle festivali korraldamise võimalikkust Kanuti Gildi SAALis, selgus, et meie huvid erinevate võimalike esinejate koha pealt kattuvad ligi 70 % ulatuses. Oli kohe selge, et me peaksime selle asja ette võtma ühiselt.
Festivalil esinevad kunstnikud on äärmiselt erineva taustaga, kuid nad kõik on kandnud oma loomingulise tegevuse mitmele väljale ja laenavad oma töömeetodid erinevatest tööriistakastidest. Nad esitavad väljakutse, mikrotasandi vastustrateegia domineerivale identiteedipoliitikale kultuuris, mis ihkab kunstiliikide puritaanlikku puhtust. Nende loomingut saab käsitleda väga erinevate mõisteaparaatustega, nad on pidevas mitmeks saamise protsessis. Kui kasutada Louis Althusseri mõisteid, siis nad esitavad väljakutse “interpellatsiooni ideoloogilisele kutsele”.
Ürituse üldpealkiri - Continental Breakfast – ühtlustatud hommikusöök kõigis Euroopa hotellides, mis tasandab kõik erinevused ühtse identiteedi nimel- on sellise unifitseerimise sotsiaalne metafoor, mis lubab meil autorite peitemängud oma identiteetidega kanda ka laiemale sotsiaalsele väljale.
NU Performance Festivali korraldavad koos Tallinna Kunstihoone ja Kanuti Gilid SAAL. Ürituse põhirõhk on asetatud Kanuti Gildi SAALile, kuid väiksemad satelliitüritused saavad toimuma ka Tallinna Kunstihoones ja Tallinna Linnagaleriis ning kindlasti kanduvad mitmed performance´id juba oma iseloomu tõttu üle ka mujale Tallinna linnaruumi.
Continental Breakfast on ühtlasi ka üleeuroopaline erinevate kultuuriinstitutsioonide foorum, mis loodi 2003. aastal Veneetsias. Sama nime all korraldatakse 2004. aasta sügisest kuni 2006. aastani erinevaid üritusi Euroopa linnades. NU Performance Festival on Tallinna üritus Contental Breakfast võrgustiku raames.